منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، طلاق

حتي الامکان جمع آوري کرده باشيم. در مجموع حدود 500 روايت جمع آوري شد. در مرحله بعد با مطالعه روايات، از بين آن ها، رواياتي را که به صورت قطعي و يا احتمالي به تفويض دين مربوط مي‌شد، گزينش نموديم. 3 . فراهيدى، کتاب العين، ج7، ص 164. 4 . ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، آل محمد (ص)، جهان اسلام

دارد. جمع بندي نهايي عالمان شيعه بر بطلان تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از رب است، اتفاق نظر دارند، اما درباره مفهوم تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع)، در دلالت روايات مربوط و اسناد آنها نظرها مختلف است، برخي تفويض مطلق دين را ميپذيرند؛ برخي تفويض جزيي ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره امام رضا (ع)

سي و دوم در اين روايت تفويضهاي انجام شده ظهور در سپردن امامت و جانشيني به امام بعدي دارد آنچه قدر متيقن از تفويض مطرح شده در اين روايت است انتقال امامت از امامي به امام ديگر است زيرا در ابتداي روايت وصايت پبامبر (ص) به امام علي (ع) به ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره عقل و نقل

تاريخ ثبت نشده است اين مسأله زماني بيشتر بروز دارد که بدانيم شلاق خوردن يک فرد از يک قبيله در جامعهاي که مردم علقهي طايفهاي دارند بسيار دشوار است و اگر مسأله جا افتاده نبود مردم هرگز اجازه چنين کاري نميدادند. نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق

تفويض پيامبر (ص) است وقتي سخن از تأديب قبل از تفويض مطرح ميشود شاهد آن است که ايشان به گونهاي مؤدب به آداب الهي شده بودند که ارادهاي جز اراده الهي نداشتند و نيازي به نزول وحي در همه جا نبود. در ادامه روايت به مفوض اليه بودن ائمه نيز ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره رسول اکرم (ص)، رسول خدا (ص)، نزول قرآن

معتقد است هم آيات و هم روايات بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد332؛ سپس آيات قرآن را که بر اين مسأله دلالت دارند در چهار دسته زير تقسيمبندي ميکند و براي هر دسته، چند آيه333 از قرآن کريم را مثال ميزند: “آيات متعدد و كثيري است كه دلالت ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره محمد بن سنان، طلاق

آسماني و ارسال رسل مستغني بوديم ولي هيچ عالمي چنين ادعايي نکرده است. نويسنده سپس احکام را به دو دسته منصوص و غير منصوص تقسيم ميکند و معتقد است که در موارد وجود نص، تشريع، منتفي است و اما در غير اين موارد، عامه اهل تشريع هستند اما اماميه معتقدند ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره علل احکام، حق تصرف، طلاق

از آنها مخدوش و بعضي ديگر مورد بحث‏ و گفت و گو است که فعلا مجال بحث درباره آنها نيست و تنها يک حديث‏ صحيح310 ‏در کتاب کافي و بصائر الدرجات و اختصاص مرحوم مفيد به سندهاي مختلف و متعدد نقل شده است که چند سند آن هم معتبر و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره واجب الوجود، امام صادق

خدا تنفيذ و تأييد مىکند، نه اين که خداوند، کار را رها مىکند و به دست رسول مىسپارد. اگر تفويض به معناى مصطلح باشد؛ يعنى اينکه خدا کارها را چه در تشريع چه در تکوين و حتى در ذرهاى از ذرات تشريع يا تکوين به موجودى از موجودات واگذار کند ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، امام صادق، فخر رازى

حاكميت، ولايت و هدايت حق) خواهد بود و اين معنا را بعضي از روايات تأييد مي‌كند”221 مؤلف براي اثبات مظهريت پيامبر در اسماء و صفات الهي به روايتي استناد ميکند که در آن به موافقت امر و نهي پيامبر با امر و نهي خداوند متعال تصريح شده است222 و بر ادامه مطلب…