پایان نامه حقوق : دسترسی به اطلاعات

صل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث مقدمهیکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینههایی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع کارکردهای پنهان

مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، 1377: 446). آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع طلاق

بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مى‌رفت، اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند: «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست (مطهری،1374: 230). دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق نکاح ‏«شغار» یکی دیگر از مظاهر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع سرمایه اقتصادی

اقتصادی برای زن مطرح می‌باشد به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، در هر یک از دوره‌های زندگی فرد (مجردی، نامزدی، طلاق، فوت همسر) همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع تغییرات اجتماعی

ساختاری است. امرسون و شاگردش کوک در یک بررسی تجربی اثبات کرده‌اند که قدرت کارکرد جایگاهی است که کنش‌گران در یک ساختار بزرگ‌تر اشغال می‌کنند، حتا اگر کنش‌گران اشغال‌کننده ‌این جایگاه از شبکه ساختاری و جایگاهشان در آن شبکه آگاهی نداشته باشند (ریتزر، 1374: 617).پیتر بلاو، ریچارد امرسون و الوین ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع مردانگی هژمونیک

از سوی ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش‌های ساختمند است، بنابراین منش صرفا مجموعه‌ای از انگیزه‌های روانی نیست، بلکه محصول جامعه‌پذیری بلندمدت در شرایط اجتماعی خاص و یا موقعیت معین است(ریتزر،1377:721).به زعم بوردیو اعمال نمادین همواره متضمن شناختن و به رسمیت شناختن است، متضمن اعمال شناختی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع انسجام خانواده

یکی از این دو نوع ممکن است برای فرد زیردست مرجح باشد، مقایسه شده ‌است و به‌این نتیجه‌ی جالب رسیده‌ است که در تحلیل نهایی این که کدام مرجح است، به تصمیمات غایی و احساسات غیرقابل بحث در باب ارزش‌های جامعه‌شناختی بستگی دارد.» (کرایب،274:1382) 2-1-2- چهره‌شناسی قدرتدر بررسی سیر مفهومی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : دیوان بین المللی

ترین چالش های دیوان؛ محدودیت های صلاحیتی و به خصوص اتکای بیش از حد رضایی بودن صلاحیتش است که موجب شده تا دیوان در بسیاری از موارد نتواند اعمال صلاحیت نماید، این محدودیت ها علاوه بر رضایت دولت ها (که در دو مرحله باید ابراز گردد)، شامل اصحاب و موضوع ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع رضامندی زناشویی

خانواده‌هایی که در آن زن شاغل و خانواده‌هایی که زن در آن خانه‌دار بوده؛ بررسی شده‌است. بر مبنای نظریه مبادله، این دو خانواده دارای منابع مختلف و الگوی مبادله متفاوتی هستند و لزوما باید در ساختار قدرت نیز متفاوت باشند، اما نتایج این پژوهش نشان داده ‌است که این دو ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : سازمان های بین المللی

کلیه قضات رسیدگی می شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی، به شعبه واگذار گردد. به واقع این تقاضای طرفین اختلاف است که در این مورد تعیین کننده می باشد. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنابر صلاحدیدش موثر نمی باشد. از طرفی با توجه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل