تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More

علمی : بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و …

چین مهارت در ساختقیمت پایین تولیداتاستفاده از مهارت های توسعه محصول جدید هنگ کنگ ورود به بازارهای جدید با استفاده از تقویت بخش های طر احی و استفاده از شبکه … Read More

منابع مقالات علمی : طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن …

فیزیک: حل معادلات غیر خطی برای انطباق سطوح پتانسیل ملکولیتجارت: جستجو برای قوانین پیشگویی کننده سود شرکتهادر ادامه پس از آشنایی با مفاهیم اولیه الگوریتم ژنتیک، مراحل اجرای آن بیان … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۲

شبکهساختار شبکه ای، انواع ابزارهای ارتباطی از قبیل سیستم های اطلاعاتی مدیریت و کنفرانس های ویدیوئی را به کار می گیرند. این شیوه ها شکل وسبک روان و انعطاف پذیری … Read More

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

۲-۸-۱-۲-‌ یادگیری گروهی یا تیمیتیم ها برای سازمان ها بسیار مهم هستند، آن ها یا پروژه های چند وظیفه ای اجرا کرده در خطوط تولیدی کار می کنند یا به … Read More

پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

با توجه به شکل فوق زیر سیستم های سازمان–افراد–دانش–فن آوری برای ارتقاء و افزایش یادگیری ضروری است که هریک از آن ها به نوبه خود سایر زیر سیستم های چهارگانه … Read More

مقاله – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۱۰

با توجه به شکل فوق زیر سیستم های سازمان–افراد–دانش–فن آوری برای ارتقاء و افزایش یادگیری ضروری است که هریک از آن ها به نوبه خود سایر زیر سیستم های چهارگانه … Read More

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و …

وجود سابقه چک برگشتی بعنوان یک متغیر مستقل تاثیر قابل توجهی در احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتری دارد. یعنی وجود سابقه چک برگشتی احتمال کوتاهی مشتری را عدم … Read More

تحقیق – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی …

وجود سابقه چک برگشتی بعنوان یک متغیر مستقل تاثیر قابل توجهی در احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتری دارد. یعنی وجود سابقه چک برگشتی احتمال کوتاهی مشتری را عدم … Read More