تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران … Read More

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب …

رسول اکرم(ص) می فرماید: «اصلحوا دنیاکم»؛ دنیای خود را اصلاح کنید، و نیز می فرمایند: «طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافاً»؛ خوشا آن کسی که مسلمان است و معیشت … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

۴-۱ تاریخچه شهر رشتاستان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، ۱۳۹۰ اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان. برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۹

(۲-۲۰)معادله انتگرالی (۲-۱۹) انرژیهای حالت سهگانه جفت الکترون را تغییر نمیدهد. در حقیقت برای حالت سهگانه:(۲-۲۱)و بنابراین اثر  ظاهر نمیشود. برای حالت یگانه، معادله انتگرالی (۲-۱۹) یک محدوده با انرژی کمتر از … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۶

۲-۲- معرفی ابررساناییدر سال ۱۹۰۸ هایک کامرلینگ اونس[۸۴] هلندی در دانشگاه لیدن[۸۵] موفق به تولید هلیوم مایع گردید و بااستفاده از آن توانست به درجه حرارت حدود یک درجه کلوین برسد. یکی از … Read More

فایل دانشگاهی – نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۲

الف- مراکز خرید: مجموعه‌ای از خرده‌فروشان و مؤسسات تجاری که تحت یک مدیریت واحد برنامه‌ریزی و توسعه یافته‌اند. اندازه و جهت‌گیری این مراکز بطور کلی بوسیله خصوصیات بازار منطقه تجاری تعیین … Read More

بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی- قسمت ۹

* * ۳-۴ جامعه آماری:جامعه آماری این پژوهش کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه تشکیل می دهند.۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری:در این پژوهش از روش نمونهگیری … Read More

سایت مقالات فارسی – بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و …

۱۱ تا ۱۳ وابستگی به مستمری ۱۴ تا۱۷ نداشتن مهارت فنی ۱۸تا ۲۲ عدم بازدهی اقتصادی ۲۳تا ۲۷ ترس از ورشکستگی ۲۸تا ۳۲ بروکراسی اداری ۳۳تا ۳۷ عدم تمایل مددجویان … Read More