تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران … Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی- …

سید مرتضی علوی تصریح کرد: کارآفرین شدن مددجویان، حاصل تلاش ناظران و مشاوران طرح های نظارتی است که تا کنون توانسته است موجبات توانمندسازی بسیاری از مددجویان را فراهم سازد(علوی … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و …

“احمد عبد الصالحی” افزود: اشتغال و توانمند سازی خانواده ها از مهمترین اهداف این نهاد است مهمترین مشکل مددجویان ما در اخذ وام های بانکی سختگیری بانک های عامل و … Read More

بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی- …

ب – زنان و کودکان بی‌سرپرست و نیازمند موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب۱۳۷۱٫پ – خانواده‌های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده.ت – آسیب‌دیدگان ناشی از … Read More

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی- …

دولتهایی که با بحران مالی مواجه نیستند و همچنان از رانتهای برونزا بهرهمندند، قادرند فرایند ایجاد دموکراسی را مدتها به تعویق اندازند. اگر به دلایلی به جز دلایلی که در … Read More

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی …

اما در نظام بانکداری اسلامی ماهیت متفاوت آن واصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آن، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف و متنوع تری از ریسک روبرو است.شناخت … Read More

منابع مقالات علمی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

اما در نظام بانکداری اسلامی ماهیت متفاوت آن واصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آن، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف و متنوع تری از ریسک روبرو است.شناخت … Read More