بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامموضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی دینی و … Read More

نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۶

گردشگر معادل واژه انگلیسی توریست می‌باشد و منظور از آن هر فردی است که فعالیت گردشگری انجام می‌دهد. (کاظمی، ۱۳۸۶: ۱۴-۱۵).گردشگر به کسی اطلاق می‌شود که از موطن اصلی خودش … Read More