تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران … Read More

مقاله – نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۸

اطلاع‌رسانی و تبلیغات در سطح ملی و بعد در مراحل بالاتر بین‌المللی. گسترش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی برای رسیدن به محل پارک. برای دانلود متن … Read More

پژوهش دانشگاهی – بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و …

گروه آموزشی و کمک آموزشی :اسباب بازی هایی که کودک و نوجوان را با علوم و تکنولوژی خاصی آشنا ساخته و به یادگیری بیشتر او از علوم کمک می نماید. هدف … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و …

این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است .برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوب علمی و نظری مورد نیاز … Read More

تحقیق دانشگاهی – بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و …

این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است .برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوب علمی و نظری مورد نیاز … Read More

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی …

۲-۱-۱۱-اقدام های درمانی ۲-۱-۱۱-۱- دارو درمانی[۲۸] : هادلی و همکاران (۲۰۰۶ ) نتایجی را از یک مطالعه ۱۹ آزمودنی که به وسواس فکری ـ عملی کامپیوتر مبتلا بودند گزارش کردند. آنها … Read More

سامانه پژوهشی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی …

زمان قابل توجهی در انجام فعالیتهای مرتبط با اینترنت (مثل کتابهای اینترنتی، امتحان مرورگرهای جدید شبکه وسیع جهانی، تحقیق در فروشندگان اینترنتی وغیره) صرف می شود.بخاطراستفاده ازاینترنت فعالیت های مهم … Read More

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط …

جالب ترین پدیدهی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام “زندگی دوم”است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای … Read More